Ние храним Европа с пресни зеленчуци

Ягоди

Наистина, при първото потропване на портата, и без да помни и знае как, Иван Краличът се прехвърли обратно през зида и падна на улицата. Няколко мига той стоя зашеметен. После се озърна внимателно наоколо си, но видя само непроницаема тъмнина.

 • I 8%
 • II 3%
 • III 62%
 • IV 15%
 • V 8%
 • VI 0%
 • VII 0%
 • VIII 12%
 • IX 18%
 • X 0%
 • XI 23%
 • XII 0%
Текст обясняващ графиката

Партньори