Ние храним Европа с пресни зеленчуци

Пъпеши

Наистина, при първото потропване на портата, и без да помни и знае как, Иван Краличът се прехвърли обратно през зида и падна на улицата. Няколко мига той стоя зашеметен. После се озърна внимателно наоколо си, но видя само непроницаема тъмнина.

 • I 0%
 • II 0%
 • III 23%
 • IV 34%
 • V 45%
 • VI 56%
 • VII 67%
 • VIII 54%
 • IX 32%
 • X 43%
 • XI 0%
 • XII 0%
Текст обясняващ графиката

Партньори