Ние храним Европа с пресни зеленчуци

Лук

Наистина, при първото потропване на портата, и без да помни и знае как, Иван Краличът се прехвърли обратно през зида и падна на улицата. Няколко мига той стоя зашеметен. После се озърна внимателно наоколо си, но видя само непроницаема тъмнина.

 • I 0%
 • II 0%
 • III 0%
 • IV 0%
 • V 14%
 • VI 19%
 • VII 55%
 • VIII 62%
 • IX 44%
 • X 46%
 • XI 22%
 • XII 0%
Текст обясняващ графиката

Партньори