Ние храним Европа с пресни зеленчуци

Домати

Наистина, при първото потропване на портата, и без да помни и знае как, Иван Краличът се прехвърли обратно през зида и падна на улицата. Няколко мига той стоя зашеметен. После се озърна внимателно наоколо си, но видя само непроницаема тъмнина.

 • I 0%
 • II 10%
 • III 23%
 • IV 0%
 • V 0%
 • VI 0%
 • VII 22%
 • VIII 11%
 • IX 2%
 • X 0%
 • XI 0%
 • XII 32%
Текст обясняващ графиката

Партньори