Ние храним Европа с пресни зеленчуци

Цели

„АГРОКОСЕЛЕКТ” ООД има одобрен от държавен фонд земеделие „План за признаване” с продължителност 5 години, които има за цел:

  • Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и подобряване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
  • Подобряване качеството на произвежданите плодове и зеленчуци;
  • Нарастване на стойността на реализираната на пазара продукция;
  • Извършване на инвестиции във връзка с изпълнение на производствените планове на членовете си и търговската погрома на дружеството;
  • Съдействие за въвеждане на добри земеделски практики и научни постижения.

Стремежът на „АГРЕКОСЕЛЕКТ” ООД е през следващите 5 години да прерасне в „Организация на производителите на плодове и зеленчуци”, като обедини много по-голям брой земеделски производители, с по-голям производствен капацитет и по-голяма стойност на предлаганата продукция. Това ще позволи да се изпълни основната цел на ЕС в сектора на плодове и зеленчуците, а именно засилване позицията на производителите в контекста на повишената концентрация на търсенето.

Партньори