Ние храним Европа с пресни зеленчуци

Дейност

Група производители на плодове и зеленчуци „АГРЕКОСЕЛЕКТ” ООД не извършва пряка производствена дейност и неговите приоритетни задачи като специализирано търговско дружество са:

  • Изграждане на инфраструктура и търговски връзки, които да допринесат за подобряване на възможностите за производство и реализация на произвежданите плодове;
  • Осигуряване на технически средства за съхранение, опаковане и търговия на произвежданата от членовете продукция, включително и подготовка за продажба и доставка до купувачи на едро;
  • Планиране и адаптиране на производството на членуващите производители според пазарното търсене по отношение на качеството и количеството;
  • Контрол върху качеството на продукцията в съответствие с общите европейски правила;
  • Подпомагане на концентрирането на произведената продукция и нейната пазарна реализация, чрез събиране на произведената от членовете им продукция и нейното предлагане и реализиране на пазара;
  • Формиране на една марка, външен вид, качество и опаковка на продукцията.

Партньори